Kliniskt genombrott för potensläkemedelskandidat

Vd Elin Trampe menar att studieresultaten tydligt visar att Dicot är på väg att förverkliga sina mål. Foto: Johan Blomborg/Beautiful Clarity

I dagarna släppte potensläkemedelsutvecklaren Dicot resultaten från dess första kliniska studie där hög säkerhet kunde konstateras och en effektsignal upptäckts.

”Inga nya innovationer har kommit fram sedan Viagra lanserades för över 25 år sedan. Vårt mål har hela tiden varit att utveckla nästa generation erektionsläkemedel som inte ger störande biverkningar och är långtidsverkande. Resultaten är ett kliniskt genombrott för oss och demonstrerar tydligt att vi är på väg mot det målet”, kommenterar Dicots vd Elin Trampe.

Uppsalabaserade Dicot vars läkemedelskandidat LIB-01 gick in i kliniska studier i augusti förra året kunde nyligen offentliggöra resultaten. Enligt bolagets uppgifter konstaterades LIB-01 ha en mycket god säkerhetsprofil där de enstaka biverkningar som uppstod var milda.

Dicot genomförde även explorativa effektmätningar i den avslutande delen av studien. Där angav deltagare i ett självskattningsformulär att de upplevt ökad erektionsförmåga, något som också verifierades med det fysiska mätdonet Rigiscan. För vissa deltagare kvarstod den ökade förmågan efter tjugoåtta dagar. Erektionen är emellertid inte konstant utan kräver stimuli för att uppstå.

Den franska professorn François Giuliano som är urolog och specialist inom manlig sexuell hälsa menar att han är mycket imponerad av resultaten och säger:

- Säkerhetsdata för LIB-01 ser väldigt bra ut, vilket är avgörande för ett läkemedel mot erektionssvikt. Och det faktum att effekten i vissa fall kvarstod i minst fyra veckor efter en 3-dagars behandling är unikt och har aldrig rapporterats för ett erektionsläkemedel.

Innan nyår planerar Dicot gå in i klinisk fas 2a där syftet är att statistiskt säkerställa den upptäckta effektsignalen.

Se intervjun med VD Elin Trampe och CSO Charlotta Gauffin där de ger mer detaljer om studien och vad den innebär för framtiden.