Finansiell kalender

mars 17 2021
Teckningsoptioner serie 2021 (TO2)

De teckningsoptioner av serie 2021 som har emitterats i Företrädesemissionen berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Dicot under teckningsperioden från och med den 17 mars 2021 till och med den 31 mars 2021. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 1 mars 2021 till och med den 15 mars 2021. 

april 27 2021
Årsredovisning 2020
maj 17 2021
Delårsrapport Q1 2021
maj 25 2021
Årsstämma
augusti 25 2021
Delårsrapport Q2 2021
november 18 2021
Delårsrapport Q3 2021

Prenumerera