Stäng

Tidigare stämmor

Årsstämma 24 maj 2022

Aktieägarna i Dicot, kallades till årsstämma tisdagen den 24 maj 2022 klockan 10.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Förslag till ny bolagsordning

Villkor för teckningsoptioner för nyckelpersoner

Villkor för teckningsoptioner för styrelsen

Extra bolagsstämma 6 oktober 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Villkor för teckningsoptioner

Fullmaktsformulär

Formulär för poströstning

Årsstämma 25 maj 2021

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Formulär för postomröstning

Bilaga avseende villkor för teckningsoptioner punkt 13

Bilaga avseende villkor för teckningsoptioner punkt 14

Extra bolagsstämma februari 2021

Den extra bolagsstämman avhölls den 9 februari 2021 i Uppsala.

Kommuniké från extra bolagsstämma 

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Formulär för poströstning

Årsstämma den 26 maj 2020

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Villkor för teckningsoptioner 2021 - Bilaga A

Villkor för teckningsoptioner 2020/2025 - Bilaga B

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2019

Extra bolagsstämma 22 augusti 2019

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Årstämma 16 maj 2019

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma