Stäng

Bolagsstämmor

Årsstämma 24 maj 2022

Aktieägarna i Dicot, kallades till årsstämma tisdagen den 24 maj 2022 klockan 10.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Förslag till ny bolagsordning

Villkor för teckningsoptioner för nyckelpersoner

Villkor för teckningsoptioner för styrelsen