Stäng

Aktiekapitalets utveckling

Tidpunkt Händelse Förändring i antal aktier Totalt antal aktier Förändring aktiekapital Totalt aktiekapital Kvotvärde
2015-03-05 Bolagsbildning 50 000 50 000 50 000 50 000 1,00
2015-08-13 Nyemission 2 600 52 600 2 600 52 600 1,00
2017-01-23 Nyemission 6 765 59 365 6 765 59 365 1,00
2018-04-27 Fondemission - 59 365 534 285 593 650 10,00
2018-04-27 Aktiesplit 80:1 4 689 835 4 749 200 - 593 650 0,125
2018-06-13 Konvertering skuldbrev 125 506 4 874 706 15 688 609 338 0,125
2018-06-13 Konvertering skuldbrev 276 117 5 150 823 34 515 643 853 0,125
2018-06-19 Nyemission 2 640 000 7 790 823 330 000 973 853 0,125
2019-09-20 Nyemission 7 790 823 15 581 646 973 853 1 947 706 0,125
2019-09-27 Övertilldelningsemission 779 082 16 360 728 97 358 2 045 091 0,125
2020-06-25 Nyemission

21 814 304

38 175 032 2 726 788 4 771 879 0,125
2020-10-30 Teckningsoptioner

5 493 366

43 668 389 686 671 5 458 550 0,125
2021-04-26 Teckningsoptioner

21 163 347

64 831 745 2 645 418 8 103 968 0,125
2021-11-19 Nyemission

38 068 461

102 900 206 4 758 558 12 862 526 0,125
2022-06-30 Teckningsoptioner

34 202 814

137 103 020 4 275 352 17 137 878 0,125