Aktiekapitalets utveckling

Tidpunkt Händelse Förändring i antal aktier Totalt antal aktier Förändring aktiekapital Totalt aktiekapital Kvotvärde
2015-03-05 Bolagsbildning 50 000 50 000 50 000 50 000 1,00
2015-08-13 Nyemission 2 600 52 600 2 600 52 600 1,00
2017-01-23 Nyemission 6 765 59 365 6 765 59 365 1,00
2018-04-27 Fondemission - 59 365 534 285 593 650 10,00
2018-04-27 Aktiesplit 80:1 4 689 835 4 749 200 - 593 650 0,125
2018-06-13 Konvertering skuldbrev 125 506 4 874 706 15 688,25 609 338,25 0,125
2018-06-13 Konvertering skuldbrev 276 117 5 150 823 34 514,62 643 852,88 0,125
2018-06-19 Nyemission 2 640 000 7 790 823 330 000 973 852,88 0,125
2019-09-20 Nyemission 7 790 823 15 581 646 973 852,88 1 947 705,75 0,125
2019-09-27 Övertilldelningsemission 779 082 16 360 728 97 358,25 2 045 091,00 0,125
2020-06-25 Nyemission

21 814 304

38 175 032 2 726 788 4 771 879 0,125