Aktieägare

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 31 december 2020.

Namn Kapital % Röster %
Avanza Pension 14,68 14,68
Jarl Wikberg 9,49 9,49
Bengt Walfridson 5,12 5,12
Dragfast AB 3,89 3,89
Nordnet Pensionsförsäkring 3,35 3,35
Rune Löderup 2,61 2,61
Inga-Lill Walfridson 1,49 1,49
Johan Thorell 1,20 1,20
Gunilla Paalberg  1,14 1,14
Artco International Development Lim 0,94 0,94