Stäng

Aktieägare

Tabellen nedan visar de 12 största aktieägarna per 28 mars 2024.