Stäng

Aktieägare

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 30 juni 2022.

Namn Innehav %
Avanza Pension 18 750 131 13,68%
Bertil Lindkvist (Ålandsbanken) 4 104 905 2,99%
Nordnet Pensionsförsäkring 3 828 151 2,79%
Rune Löderup 3 121 303 2,28%
Gunilla Paalberg 2 959 479 2,16%
Jarl Wikberg med bolag, Dicotyledon AB 2 923 472 2,13%
Skyddsprodukter i Sverige Finans AB 2 000 000 1,46%
Michael Zell 1 980 000 1,44%
Martin Borissova Asparusova 1 728 611 1,26%
Kaj Hjelm 1 641 422 1,20%
Övriga 94 065 546 68,61%
Totalt 137 103 020 100,00%