Stäng

Aktieägare

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 30 september 2022.

Namn Innehav %
Avanza Pension 18 840 464 13,74%
Bertil Lindkvist (Ålandsbanken) 4 104 905 2,99 %
Skyddsprodukter i Sverige Finans AB 4 000 000 2,92%
Nordnet Pensionsförsäkring 3 828 365 2,79%
Gunilla Paalberg 2 991 522 2,18%
Rune Löderup 2 974 303 2,17%
Jarl Wikberg med bolag, Dicotyledon AB 2 923 472 2,13%
Michael Zell 2 030 000 1,48%
Martin Borissova Asparusova via bolag  1 506 628 1,10%
Gryningskust Holding AB 1 483 032 1,08%
Övriga 92 420 329

67,41%

Totalt 137 103 020 100,00%