Finansiella rapporter

Finansiella rapporter 

Delårsrapporter

Verksamhetsåret 2019

 Delårsrapport januari - mars 2019

Verksamhetsåret 2018

  Bokslutskommuniké 2018

  Delårsrapport juli - september 2018

  Delårsrapport april - juni 2018

Årsredovisningar

  Årsredovisning 2018

  Årsredovisning 2017