Finansiell kalender.

Kalender

2019-08-22      Extra bolagsstämma

2019-08-29      Delårsrapport april - juni 2019

2019-11-28      Delårsrapport juli - september 2019 

2020-02-27      Bokslutskommuniké 2019