Aktiekurs

Aktien 

Dicotaktien är noterad på Spotlight Stock Market

Aktienamn:  Dicot
Kortnamn:  DICOT
ISIN-kod:  SE0011178458
Antal aktier:  7 790 823
Kvotvärde:  0,125 SEK
Handelsstart:  2018-06-20

För övrig information om aktiekursen se vidare på Spotlight Stock Market