Investerare


Ägarförhållanden

2019-03-31, totalt  7 790 823 aktier    
Namn Antal aktier Andel av röster och kapital (%)
Jarl Wikberg med bolag 3 956 462 50,78
Avanza Pension* 685 369 8,80
Svenska Handelsbanken* 654 956 8,41
Nordnet Bank* 516 202 6,63
Swedbank* 365 596 4,69
Nordea Bank* 337 163 4,33
Uppsala Universitet Holding 320 753 4,12
Bertil Lindkvist 267 811 3,44
Rune Löderup 149 076 1,91
SEB* 129 836 1,67
Övriga 407 599 5,23
Totalt 7 790 823 100,0

* Förvaltar för kunds räkning

Uppgifter hämtade från Euroclear och Finansinspektionen samt till del utifrån information från aktieägare.


Aktien 

Dicotaktien är noterad på Spotlight Stock Market

Aktienamn:      Dicot
Kortnamn:       DICOT
ISIN-kod:        SE0011178458
Antal aktier:    7 790 823
Kvotvärde:      0,125 SEK
Handelsstart:  2018-06-20

För övrig information om aktiekursen se vidare på Spotlight Stock Market


Kort intervju med Dicots vd Göran Beijer

 

Kontakta oss