Tidigare emissioner

Företrädesemission 2020

Företrädesemissionen om 21,8 MSEK som offentliggjordes den 23 april 2020 och som godkändes av årsstämman den 26 maj 2020 ("Företrädesemissionen") i Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") blev kraftigt övertecknad. Företrädesemissionen tecknades till totalt 326 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 21,8 MSEK före emissionskostnader.

Läs mer om emissionen

Företrädesemission 2019

Företrädesemissionen om 20,3 MSEK som offentliggjordes den 23 juli 2019 ("Företrädesemissionen") i Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") blev kraftigt övertecknad.
Teckningsperioden avslutades den 17 september 2019. Företrädesemissionen tecknades till totalt 244 procent, varav cirka  92 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 152 procent tecknades utan stöd av uniträtter.
Genom  Företrädesemissionen tillfördes Bolaget cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader.

I samband med emissionen emitterades teckningsoptioner. De teckningsoptioner av serie 2019/2020 som har emitterats i Företrädesemissionen berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Dicot under teckningsperioden från den 1 oktober 2020 till den 15 oktober 2020.
Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kommer att motsvara 70 procent av volymviktad genomsnittskurs av Bolagets aktier enligt det officiella priset på Spotlight Stock Market för perioden från den 14 september 2020 till och med den 25 september 2020, men kommer inte vara lägre än 2,60 SEK eller högre än 5,20 SEK.

Villkor för teckningsoptioner 2019/2020

Kontakta oss

Dicot AB
Kungsgatan 16
SE-753 32 Uppsala SWEDEN
+46 (0) 70-663 60 09
info@dicot.se 


Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy.