Pressmeddelanden

Resultat från studie rörande traditionella naturmedel vid behandling av sexuella dysfunktioner på Madagaskar

Pressmeddelande: Uppsala, 28 maj 2020. Dicot AB (publ) informerar idag om den rapport man erhållit från en retrospektiv studie rörande den folkmedicinska användningen av traditionella naturmedel vid behandling av sexuella dysfunktioner på Madagaskar.

Dicots kandidatsubstans Libiguin®, under utveckling som läkemedel vid behandling av erektionssvikt och för tidig utlösning, upptäcktes genom studier av biologiskt aktiva komponenter i roten från trädet Neobeguea mahafalenis som växer lokalt på ett begränsat område på sydvästra Madagaskar. Roten används av lokalbefolkningen för att behandla sviktande sexuell förmåga speciellt hos äldre män.

Studien på Madagaskar genomfördes under april till maj 2020 genom intervjuer av drygt 200 användare av en dryck som tillreds genom att roten men även barken från trädet kokas eller lakas ur i vatten. Intervjuer har även genomförts med läkare och hälsovårdsarbetare som kommer i kontakt med användare av naturmedel inom regionen, samt med så kallade "healers" vilka lokalt tillhandahåller växter för behandlingar av sjukdomstillstånd. Studien genomfördes under ledning av Dr. Solofoniaina Razafimahefa, forskare vid Institute Malgache De Recherches Appliquées, Antananarivo, Madagaskar. Dr. Razafimahefa är också verksam vid universitetet i Antananarivo. 

En stor majoritet av de intervjuade var mycket nöjda med effekten av drycken och inga av de framkomna resultaten indikerar att Libiguin® skulle några ge allvarliga biverkningar. En del av de intervjuade har regelbundet använt drycken under många år med positiva resultat utan att ha märkt några negativa effekter. En stor del av männen tar drycken upp till 7 dagar i rad och därefter gör de ett uppehåll innan en ny kur intas. Detta är i likhet med den hypotes som Dicot tidigare har antagit med användandet av Libiguin® som ett långvarigt verkande medel.  

Sammanfattningsvis stärker resultaten Dicots förhoppning att effekten av Libiguin® är mer långvarig än existerande behandlingar, att inga allvarliga biverkningar rapporterats och att detta då skulle erbjuda marknaden för sexuell dysfunktion något helt nytt.

Studien på Madagaskar baseras på den subjektiva upplevelsen hos användaren av drycken, men är ändå en viktig pusselbit som adderar till den grund som Dicots fortsatta utvecklingsarbete bygger kring läkemedelskandidaten Libiguin®, som läkemedel vid behandling av erektionssvikt och för tidig utlösning. Det vi rapporterar här är våra första resultat men studien innehåller andra intressanta iakttagelser som vi fortsätter att analysera säger Göran Beijer, VD för Dicot.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer CEO

Tel: +46 706 636009

Email: goran.beijer@dicot.se

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla läkemedelskandidaten Libiguin®, som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 860 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

Denna information är sådan information som Dicot AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 28 maj 2020

Filer för nedladdning

Kontakta oss

Dicot AB
Kungsgatan 16
SE-753 32 Uppsala SWEDEN
+46 (0) 70-663 60 09
info@dicot.se 


Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy.