Pressmeddelanden

Dicot rapporterar positiva resultat från studie med läkemedelskandidaten Libiguin ® för behandling av sexuell dysfunktion

Pressmeddelande: Uppsala, 14 september 2020. Dicot meddelar idag att de första resultaten från djurstudier utförda tillsammans med Pelvipharm har erhållits. Resultaten visar att Dicots läkemedelskandidat Libiguin® gav en signifikant och dosberoende effekt på erektion jämfört med placebo vid samtliga uppmätta parametrar i Pelvipharms etablerade djurmodeller. Nästa steg inkluderar ytterligare utvärdering tillsammans med Pelvipharm för att optimera kommande studie på bästa sätt. Pelvipharm SAS är ett världsledande prekliniskt kontraktslaboratorium (CRO) specialiserade på utvärdering av sexuell dysfunktion i djurmodeller och fler studier med Libiguin® är planerade i samarbetet.

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten Libiguin® för att behandla sexuell dysfunktion som erektionssvikt och för tidig utlösning. Libiguin® har sitt ursprung i den forskning som bedrivits vid Uppsala universitet av professor Jarl Wikberg för att behandla sexuell funktionsnedsättning. Tidigare djurförsök och den traditionella folkmedicinska användningen från Madagaskar visar på potentialen för Libiguin® som behandling av erektionsproblem och för tidig utlösning. Positiva resultat från den nya prekliniska studien tillsammans med Pelvipharm ger en bra grund för ytterligare prekliniska tester inom erektil dysfunktion, även om mycket utvecklingsarbete kvarstår innan klinisk fas.

Ett prekliniskt utvecklingsprogram inklusive säkerhetsutvärdering av Libiguin® pågår baserade på råvara från naturen samt verifierade tillverkningsprocesser. Dicot har tidigare meddelat att bolaget har ingått ett forskningssamarbete med Pelvipharm, ett världsledande kontraktslaboratorium baserad i Frankrike. Syftet med forskningssamarbetet är att identifiera verkningsmekanismen hos Libiguin® vilket är ett avgörande steg gällande det framtida användningsområdet.

"Vårt långsiktiga mål är att Libiguin® ska kunna bli förstahandsvalet vid behandling av erektionsproblem och för tidig utlösning. Resultaten från den här studien är mycket uppmuntrande för oss och indikerar verkligen att Libiguin® har möjligheten att i framtiden bli ett nytt läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner", säger Göran Beijer, VD på Dicot AB.

"Vi är glada att kunna dela med oss av vår erfarenhet i denna spännande utvärdering av resultaten och ser fram emot att fortsätta forskningssamarbetet tillsammans med Dicot" säger Delphine Behr-Roussel, VD på Pelvipharm SAS.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, CEO

Tel: +46 70-663 60 09

Email: goran.beijer@dicot.se

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla vår läkemedelskandidat Libiguin®, som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1600 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

 

Om Pelvipharm SAS

Pelvipharm är en världsledande kontraktsforskningsorganisation (CRO) som utför preklinisk forskning inom urologi och urogenitala störningar (t.ex. godartad prostatahyperplasi, överaktiv blåsa, ryggmärgsskada och Painful Bladder Syndrome/smärtor i urinblåsan), sexuella dysfunktioner hos kvinnor och män (t.ex. erektionsproblem, för tidig utlösning och sexuella dysfunktioner hos kvinnor såsom vaginal atrofi/torra slemhinnor i slidan) samt urogenitala komplikationer från hjärtmediciner, ämnesomsättningsmediciner och ätstörningar (t.ex. högt blodtryck, åderförkalkning, rubbad ämnesomsätttning och diabetes) med hjälp av en unik plattform med både experimentella in vivo-modeller och vävnadsspecifika in vitro-prövningar hos djur och människa.

Denna information är sådan information som Dicot AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 14 september 2020

Kontakta oss

Dicot AB
Kungsgatan 16
SE-753 32 Uppsala SWEDEN
+46 (0) 70-663 60 09
info@dicot.se 


Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy.