Pressmeddelanden

Dicot initierar studie rörande traditionella naturmedel mot sexuella dysfunktioner på Madagaskar

Dicot AB (publ) meddelar idag att Bolaget initierar en retrospektiv studie rörande den folkmedicinska användningen av traditionella naturmedel mot sexuella dysfunktioner på Madagaskar.

Dicots kandidatsubstans Libiguin®, under utveckling som läkemedel mot erektionssvikt och för tidig utlösning, upptäcktes genom studier av biologiskt aktiva komponenter i roten från trädet Neobeguea mahafalenis som växer lokalt på ett relativt begränsat område på sydvästra Madagaskar. Roten används av lokalbefolkningen för att behandla sviktande sexuell förmåga speciellt hos äldre män.

På Madagaskar används många olika växter inom den traditionella folkmedicinen för att behandla olika medicinska problem, där sviktande sexuell potens är ett stort fokus. För att erhålla bättre förståelse för den folkmedicinska användningen av naturmedel mot sexuella problem har Dicot initierat en retrospektiv vetenskaplig studie av användningen av växter på sydvästra Madagaskar. Studien leds av Dr. Solofoniaina Razafimahefa, forskare vid Institute Malgache De Recherches Appliquées, Antananarivo, Madagaskar. Dr. Razafimahefa är också verksam vid universitetet i Antananarivo.  I teamet ingår dessutom två läkare, varav en är chef för Tolaria District Health Service på sydvästra Madagaskar.

Studien genomförs genom intervjuer av användare av lokala naturmedel, intervjuer av läkare och hälsovårdsarbetare som kommer i kontakt med användare av naturmedel inom regionen, samt med så kallade "healers" vilka lokalt tillhandahåller växter för behandlingar av sjukdomstillstånd. Studierna koncentreras kring användning av medel mot sviktande sexuella funktioner hos män och inkluderar alla åldrar från 18 år och uppåt.

Genom ett systematiskt insamlande av data är syftet att erhålla bättre kunskap om vilka växter som samtidigt används, hur medlen tillreds och intas, vilka effekter som uppnås samt vilka problem eller biverkningar som kan förekomma.

Studierna har genomgått etisk godkännande av Ethical Committee of the Ministry Of Health, Madagaskar, och genomförs under Informed Consent av de deltagande intervjupersonerna. Studierna har precis påbörjats och avses att slutföras under maj 2020.

Genom den breda ansatsen att inkludera inte bara användare utan också läkare som kommer i kontakt med patienter som använder naturmedel samt lokala healers, kommer Dicot att få bättre insikt om hur naturmedlen används. Kunskapen är viktig för att förstå den framtida användningen av Libiguin® som läkemedel mot erektionssvikt och för tidig utlösning, säger Göran Beijer, VD för Dicot.

Vi är mycket glada över att vi lyckats värva ett så kompetent team som genomför studierna och vi ser fram mot resultaten, avslutar Göran Beijer.

Uppsala, 16 april 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Beijer, CEO
Tel: +46 70-663 60 09
Email: goran.beijer@dicot.se

Om Dicot AB
Dicots affärsidé är att utveckla läkemedelskandidaten Libiguin®, som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera LibiguinTM på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 860 aktieägare. För mer information se www.dicot.se

Denna information är sådan information som Dicot AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 16 april 2019

Kontakta oss

Dicot AB
Kungsgatan 16
SE-753 32 Uppsala SWEDEN
+46 (0) 70-663 60 09
info@dicot.se 


Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy.