Pressmeddelanden

Avtal om likviditetsgaranti uppsagd

Avtalet med Mangold Fondkommission angående tjänsten som likviditetsgarant i bolagets aktie upphör. Uppdraget kommer att avslutas den 29 oktober 2020. Aktien bedöms ha god spridning, varpå likviditetsgarantin inte längre behövs. Ingen ny likviditetsgarant ersätter åtagandet då behovet inte längre föreligger.

Har du ytterligare frågor vänligen kontakta:

Göran Beijer, CEO

Tel: +46 70-663 60 09

Email: goran.beijer@dicot.se

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla vår läkemedelskandidat Libiguin®, som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1800 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

Filer för nedladdning

Kontakta oss

Dicot AB
Kungsgatan 16
SE-753 32 Uppsala SWEDEN
+46 (0) 70-663 60 09
info@dicot.se 


Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy.