Presscenter

Pressmeddelande
28 maj, 2020

Resultat från studie rörande traditionella naturmedel vid behandling av sexuella dysfunktioner på Madagaskar

Pressmeddelande: Uppsala, 28 maj 2020. Dicot AB (publ) informerar idag om den rapport man erhållit från en retrospektiv studie rörande den folkmedicinska användningen av traditionella naturmedel vid behandling av sexuella dysfunktioner på Madagaskar....

Pressmeddelande
26 maj, 2020

Kommuniké från årsstämma Dicot AB

Årsstämma i Dicot AB (publ) hölls den 26 maj 2020 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Pressmeddelande
15 maj, 2020

Dicot AB delårsrapport januari - mars 2020

Pressmeddelande: Uppsala, 15 maj 2020. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - mars 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.

Pressmeddelande
28 april, 2020

Dicot AB årsredovisning för 2019

Pressmeddelande
23 april, 2020

Kallelse till årsstämma i Dicot AB (publ)

Observera att styrelsen för Dicot AB (publ) har beslutat att tidigarelägga årsstämman. Årsstämman kommer att hållas den 26 maj 2020 istället för den 27 maj 2020 som tidigare kommunicerats. Aktieägarna i Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490 ("Bolaget")...

Pressmeddelande
23 april, 2020

Dicot genomför partiellt garanterad företrädesemission om cirka 21,8 MSEK

Styrelsen i Dicot AB ("Dicot" eller "Bolaget") har idag den 23 april 2020, villkorat av godkännande vid årsstämma den 26 maj 2020, beslutat om en emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (...

Pressmeddelande
16 april, 2020

Dicot initierar studie rörande traditionella naturmedel mot sexuella dysfunktioner på Madagaskar

Dicot AB (publ) meddelar idag att Bolaget initierar en retrospektiv studie rörande den folkmedicinska användningen av traditionella naturmedel mot sexuella dysfunktioner på Madagaskar.

Pressmeddelande
4 mars, 2020

Studie med läkemedelskandidaten Libiguin ® har initierats

Pressmeddelande: Uppsala, 4 mars 2020. Dicot AB (publ) meddelar idag att den första studien med läkemedelskandidaten Libiguin® har initierats. Detta genom ett forskningssamarbete med Pelvipharm, en världsledande kontraktsforskningsorganisation (CRO) ...

Övrig nyhet
2 mars, 2020

Dicot lanserar ny hemsida

Pressmeddelande
27 februari, 2020

Dicot AB bokslutskommuniké 2019

Pressmeddelande: Uppsala, 27 februari 2020. Dicot ABs (publ) bokslutskommuniké för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.

Pressmeddelande
11 december, 2019

Korrigerad version: Dicot utökar ledningsteamet

(Tidigare idag, den 11 december 2019, publicerades ett pressmeddelande felaktigt med hänvisning till marknadsmissbruksförordningen (MAR). Informationen i pressmeddelandet är regulatorisk men inte av MAR-karaktär). Jessica Roxhed tillträder som ny CFO...

Pressmeddelande
11 december, 2019

Dicot utökar ledningsteamet

Jessica Roxhed tillträder som ny CFO på Dicot, Julie Silbers roll som Director of Investor Relations utökas och Gabriela Urquilla blir ansvarig för externkommunikation från och med den 15 december 2019.

Pressmeddelande
28 november, 2019

Dicot AB redovisar delårsresultat för tredje kvartalet 2019

Delårsresultat juli-sept 2019 Nettoomsättningen uppgick till 75 (0) KSEK Resultat före skatt uppgick till -3 183 (-1 375) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,41 (-0,27) SEK Rapportperiod januari - sept 2019 Nettoomsättningen uppgick till 75 ...

Pressmeddelande
26 november, 2019

Korrigerad version: Valberedning utsedd inför årsstämma 2020 i Dicot AB (publ)

(Det föregående pressmeddelandet skickades ut klockan 08:00 CET och har uppdaterats för att korrigera ett stavfel. Ingenting annat skiljer sig från det föregående pressmeddelandet.) November 26, 2019, Uppsala, Sverige - Dicot AB (publ) ("Dicot" eller...

Pressmeddelande
26 november, 2019

Valberedning utsedd inför årsstämma 2020 i Dicot AB (publ)

November 26, 2019, Uppsala, Sverige - Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "företaget") Valberedningen, som ska utses för perioden tills en ny valberedning har utsetts, kommer att ha tre ledamöter, som utses av de tre största aktieägarna i bolaget i röster...

Pressmeddelande
6 november, 2019

Dicot tecknar avtal om kontraktsforskning med Pelvipharm

6 november 2019, Uppsala - Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget" meddelar i dag att bolaget har ingått ett forskningssamarbete med Pelvipharm, en världsledande kontraktsforskningsorganisation (CRO) baserad i Frankrike. Syftet med forskningssamarbe...

Pressmeddelande
4 november, 2019

Dicot stärker teamet med ny projektledare för materialinköp

Pressmeddelande: Uppsala, 4 oktober2019. Dicot AB (publ), utvecklare av läkemedel för sexuell dysfunction, meddelade i dag att bolaget har anställt Catarina Malmberg som ny Chef för leverantörskedjan. Hon tillträder den 1 november 2019. I den här rol...

Pressmeddelande
14 oktober, 2019

Pressmeddelande Omvandling av betalda tecknade units (BTU) till aktier och teckningsoptioner av serie 2019/2020

Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") har genomfört en nyemission om cirka 20,3 MSEK under perioden den 3 september till den 17 september 2019 ("Företrädesemissionen"). I samband med Företrädesemissionen genomförde Bolaget en riktad emission om c...

Kontakta oss

Dicot AB
Dag Hammarskjölds Väg 30
SE-752 37 Uppsala SWEDEN
+46 (0) 70-663 60 09
info@dicot.se


Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy.