Presscenter

Pressmeddelande
4 mars, 2020

Studie med läkemedelskandidaten Libiguin ® har initierats

Pressmeddelande: Uppsala, 4 mars 2020. Dicot AB (publ) meddelar idag att den första studien med läkemedelskandidaten Libiguin® har initierats. Detta genom ett forskningssamarbete med Pelvipharm, en världsledande kontraktsforskningsorganisation (CRO) ...

Övrig nyhet
2 mars, 2020

Dicot lanserar ny hemsida

Pressmeddelande
27 februari, 2020

Dicot AB bokslutskommuniké 2019

Pressmeddelande: Uppsala, 27 februari 2020. Dicot ABs (publ) bokslutskommuniké för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.

Pressmeddelande
11 december, 2019

Korrigerad version: Dicot utökar ledningsteamet

(Tidigare idag, den 11 december 2019, publicerades ett pressmeddelande felaktigt med hänvisning till marknadsmissbruksförordningen (MAR). Informationen i pressmeddelandet är regulatorisk men inte av MAR-karaktär). Jessica Roxhed tillträder som ny CFO...

Pressmeddelande
11 december, 2019

Dicot utökar ledningsteamet

Jessica Roxhed tillträder som ny CFO på Dicot, Julie Silbers roll som Director of Investor Relations utökas och Gabriela Urquilla blir ansvarig för externkommunikation från och med den 15 december 2019.

Pressmeddelande
28 november, 2019

Dicot AB redovisar delårsresultat för tredje kvartalet 2019

Delårsresultat juli-sept 2019 Nettoomsättningen uppgick till 75 (0) KSEK Resultat före skatt uppgick till -3 183 (-1 375) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,41 (-0,27) SEK Rapportperiod januari - sept 2019 Nettoomsättningen uppgick till 75 ...

Pressmeddelande
26 november, 2019

Korrigerad version: Valberedning utsedd inför årsstämma 2020 i Dicot AB (publ)

(Det föregående pressmeddelandet skickades ut klockan 08:00 CET och har uppdaterats för att korrigera ett stavfel. Ingenting annat skiljer sig från det föregående pressmeddelandet.) November 26, 2019, Uppsala, Sverige - Dicot AB (publ) ("Dicot" eller...

Pressmeddelande
26 november, 2019

Valberedning utsedd inför årsstämma 2020 i Dicot AB (publ)

November 26, 2019, Uppsala, Sverige - Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "företaget") Valberedningen, som ska utses för perioden tills en ny valberedning har utsetts, kommer att ha tre ledamöter, som utses av de tre största aktieägarna i bolaget i röster...

Pressmeddelande
6 november, 2019

Dicot tecknar avtal om kontraktsforskning med Pelvipharm

6 november 2019, Uppsala - Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget" meddelar i dag att bolaget har ingått ett forskningssamarbete med Pelvipharm, en världsledande kontraktsforskningsorganisation (CRO) baserad i Frankrike. Syftet med forskningssamarbe...

Pressmeddelande
4 november, 2019

Dicot stärker teamet med ny projektledare för materialinköp

Pressmeddelande: Uppsala, 4 oktober2019. Dicot AB (publ), utvecklare av läkemedel för sexuell dysfunction, meddelade i dag att bolaget har anställt Catarina Malmberg som ny Chef för leverantörskedjan. Hon tillträder den 1 november 2019. I den här rol...

Pressmeddelande
14 oktober, 2019

Pressmeddelande Omvandling av betalda tecknade units (BTU) till aktier och teckningsoptioner av serie 2019/2020

Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") har genomfört en nyemission om cirka 20,3 MSEK under perioden den 3 september till den 17 september 2019 ("Företrädesemissionen"). I samband med Företrädesemissionen genomförde Bolaget en riktad emission om c...

Pressmeddelande
27 september, 2019

Dicots övertilldelningsemission fulltecknad

27 september 2019, Uppsala, Sweden - Den riktade emissionen i Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") om 779 082 aktier som offentliggjordes den 20 september 2019 ("Övertilldelningsemissionen") har fulltecknats. Genom Övertilldelningsemissionen kom...

Pressmeddelande
20 september, 2019

Dicots företrädesemission kraftigt övertecknad

Företrädesemissionen om 20,3 MSEK som offentliggjordes den 23 juli 2019 ("Företrädesemissionen") i Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") blev kraftigt övertecknad. Teckningsperioden avslutades den 17 september 2019. Företrädesemissionen har teckn...

Pressmeddelande
20 september, 2019

Dicot beslutar om en riktad emission av aktier (övertilldelningsemission) för tecknare i den övertecknade företrädesemissionen

Dicot AB ("Dicot") eller ("Bolaget") har slutfört företrädesemissionen av units om 20,3 MSEK, som offentliggjordes den 23 juli 2019 ("Företrädesemissionen"). Mot bakgrund av överteckningen av Företrädesemissionen, har styrelsen beslutat att utöva möj...

Pressmeddelande
17 september, 2019

Dicot tillkännager företagssponsring av två forskare genom Scandinavian Society for Sexual Medicine (SSSM)

17 september 2019, Uppsala - Dicot AB (publ) ("Dicot") meddelar i dag att bolaget har kommit överens om att sponsra Scandinavian Society for Sexual Medicine (SSSM) och hjälpa två lovande forskare att närvara vid och presentera sina forskningsresultat...

Pressmeddelande
6 september, 2019

Styrelse och ledning tecknar units i den pågående nyemissionen

6 september 2019, Uppsala, Sweden - Dicot AB (publ) ("Dicot") meddelar att samtliga i styrelsen och delar av ledningen kommer att teckna units för sammanlagt 695 600 SEK i den pågående företrädesemissionen ("Företrädesemissionen").

Pressmeddelande
5 september, 2019

Dicot utser Mangold till likviditetsgarant

5 september 2019, Uppsala, Sweden - Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie listade på Spotlight Stock Market.

Pressmeddelande
3 september, 2019

Teckningsperioden för Dicots företrädesemission inleds och Bolaget bjuder in till investerarträffar

Idag den 3 september 2019 inleds teckningsperioden för företrädesemission i Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") som löper fram till den 17 september 2019. Bolaget bjuder härmed in aktieägare och intressenter till investerarträffar på Mangolds k...

Kontakta oss

Dicot AB
Dag Hammarskjölds Väg 30
SE-752 37 Uppsala SWEDEN
+46 (0) 70-663 60 09
info@dicot.se


Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy.