Aktien

Dicots aktie är upptagen för handel på Spotlight Stock Market. Aktiekapitalet uppgick per den 1 februari 2020 till 2 045 091 kronor fördelat 16 360 728 aktier.

Handelsinformation

ISIN: SE0011178458
Kortnamn: DICOT

Dicot TO1

ISIN: SE0013101250
Kortnamn: DICOT TO1

Kontakta oss

Dicot AB
Dag Hammarskjölds Väg 30
SE-752 37 Uppsala SWEDEN
+46 (0) 70-663 60 09
info@dicot.se


Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy.