Aktien

Dicots aktie är upptagen för handel på Spotlight Stock Market. Aktiekapitalet uppgick per den 25 juni 2020 till 4 771 879 kronor fördelat 38 175 032 aktier.

Handelsinformation

ISIN: SE0011178458
Kortnamn: DICOT

Dicot TO1

ISIN: SE0013101250
Kortnamn: DICOT TO1

Kontakta oss

Dicot AB
Dag Hammarskjölds Väg 30
SE-752 37 Uppsala SWEDEN
+46 (0) 70-663 60 09
info@dicot.se


Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy.