Investerare / Media

Dicot är ett läkemedelsbolag inriktat på utveckling av nya läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner hos män som erektionsproblem och för tidig utlösning. Bolagets läkemedelskandidat, Libiguin®är i preklinisk utvecklingsfas. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1 600 aktieägare.

Skäl till att investera i Dicot:

Marknaden för sexuella dysfunktioner är värd mer än 60 miljarder kronor/år och växer i och med att andelen äldre ökar och den allmänna hälsan förbättras.

Dicots läkemedelskandidat Libiguin har en lång verkningstid 10-14 dagar till skillnad från PDE5-hämmarna som är ”On-demand produkter” och måste tas kort före planerad sexuell aktivitet.

Många män (30%) med diagnosticerad erektionssvikt svarar inte på behandlingen med PDE5-hämmare och saknar bra läkemedelsbehandling idag.

Dicots läkemedelskandidat Libiguin har sitt ursprung från naturen i lång folkmedicinsk användning för behandling av erektionsproblem.

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten  Libiguin till ett helt nytt unikt och patentskyddat läkemedel.

Följ oss

Kontakta oss

Dicot AB
Kungsgatan 16
SE-753 32 Uppsala SWEDEN
+46 (0) 70-663 60 09
info@dicot.se 


Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy.