Investerare / Media

Dicot är ett läkemedelsbolag inriktat på utveckling av nya läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner hos män som erektionsproblem och för tidig utlösning. Bolagets läkemedelskandidat, Libiguin®är i preklinisk utvecklingsfas. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 860 aktieägare.

Skäl till att investera i Dicot:

Marknaden för sexuella dysfunktioner är värd mer än 60 miljarder kronor/år och växer i och med att andelen äldre ökar och den allmänna hälsan förbättras.

Dicots läkemedelskandidat Libiguin har en lång verkningstid 10-14 dagar till skillnad från PDE5-hämmarna som är ”On-demand produkter” och måste tas kort före planerad sexuell aktivitet.

Många män (30%) med diagnosticerad erektionssvikt svarar inte på behandlingen med PDE5-hämmare och saknar bra läkemedelsbehandling idag.

Dicots läkemedelskandidat Libiguin har sitt ursprung från naturen i lång folkmedicinsk användning för behandling av erektionsproblem.

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten  Libiguin till ett helt nytt unikt och patentskyddat läkemedel.

Följ oss

Följ vad vi gör på LinkedIn 

Kontakta oss

Dicot AB
Dag Hammarskjölds Väg 30
SE-752 37 Uppsala SWEDEN
+46 (0) 70-663 60 09
info@dicot.se


Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy.